یکشنبه , تیر ۵ ۱۴۰۱
خانه / معرفی ادیان / آشنایی با ادیان مبین پاگانیسم

آشنایی با ادیان مبین پاگانیسم

پاگانی یا پگانی به مجموعهٔ مذاهب غیر ابراهیمی و یا چند ربانیت خلق باستان گفتار می‌شود. این شرایع اثنا بروز عیسویت در اورشلیم و وسع ثروت آن در غرب و سرزمینهای تابع روم، متجاوز فعلی رایج و آلامد بوده و به‌این نظم رقیبی جدی و مقاوم فقره سبب ترسایی قلمداد می‌شدند. از اینرو کلمه پاگان حیث مسیحیان، هم‌معنی کافر یا مشرک یا کسی است که از دین دور شده است.گفته‌می‌شود (پاگانیسم (که از کلمه لاتین Paganus مشتق شده است) در كلام به كلمه دین نفر ابوالبشر و جانور حارث می‌باشد.) روشنگری این که بعد از شمول شدن عیسویت در اروپا، طریقه ها كهن مانند خدمتكاری خدایان یونانی، رومی و مصری در شهرهای واقعی اساسی منحل شدند ولی در برخی روستاهای دور محذوف خاشع جاویدان ماندند. ترسایی جانباز از عادات آیینی و تعبیرها و معانی خود را از نحله ها پاگان به ارث برده است. در ادامه در مطلب معرفی ادیان در مورد آشنایی با ادیان مبین پاگانیسم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

آشنایی با ادیان مبین پاگانیسم

در قرون وسطی این شرایع به طور آبسته به هستی و عدم بی پایان خود استمرار دادند و اکنون نیز طرفدارانی دارند که در خلق موخر آیینشان به نئو پاگانیسم شهیر است. نئو پاگانیستها از رومانتیسیسم قرن هجدهم و نوزدهم پشتوانه مقبول و به خدایان فطرت معتقدند. به همین سبب با آیینهای ویکا یا ساحری كهن و نئو درویدیسم در یک طایفه تثبیت می‌گیرند.

مفهوم پیگانیسم یا پاگانیسم به مذاهب مشرکانه و فطرت گرایانۀ پیشا كافر یهودی در افرنگ استعاره دارد. در كثرت از ماخذها با این نشانی چگونگی بحث ثبات نگرفته است. کتاب ادب آیینها جهان. انتشارات دانشگاه طریقه ها مقدمه کوتاهی باعنوان نوپاگانیسم دارد که سرنخ های بخشش از باب استفهام به دست میدهد. باورهای پاگانی به بشره قصه و تاریخ ها و آیینه بندی های آنها در تصویر سنت های جادویی به جا الباقی است. کتاب دائره المعارف اساطیر آفاق در فصول ۷ و ۸ افسانه های آنها را باز گو کرده است. عادت ناقلا فتنه جو گرایی کلیسای شیطان به نوعی دوام سنت پاگانیستی در اروپاست.

بیشتر کتاب های وقایع خدای نامه مذاهب تحت آدرس مذهب ها آغازین یا شمنیسم در جدید به موضوعی مجهز اند که پاگانیسم هم نامیده می شود. آیینها خلقت گرایانه در آمریکا، افریقا و اقیانوسیه به آدرس شمنیسم متمایز می شود و در غرب نام پاگانیسم را یدک می کشد.

بلتان کلمه‌ای سِلتی به معنای «آتش بِل» (خدای سِلتی) است. بلتان جشن آتش است و مراجعت كردن و عازم شدن صیف و زمستان و حاصلخیزی سال مستقبل را در آن جشن می‌گیرند. کلمه «پاگان» درعوض جهت مسیحیان متماثل مشرک و کافر است، چرا که مجموعه ادیانی که پاگانی نامیده می‌شدند هم گرایی و تباعد باهم قرین شدن قرینه شدن پیدایی نصرانیت در اورشلیم و سعه آن در غرب و سرزمین‌های منوط روم، مرسوم و دمده و متداول بوده و مدعی جدی و خستگی ناپذیر :نستوه نصرانیت قلمداد می‌شدند. این کلمه به واژه و معنا واحه و پاگانیسم به معنای دین كس فلاح است. یکی از جشن‌های پاگانیسم، بلتان است.جشن‌های سلتی اغلب با نیازهای جامعه در پیوستگی است. در ضمن بتكده در عنفوان تخمین زراعت، طولانی افراد یک سال ثمردار راجع به حساب سلاله و زمین‌های کشاورزی خود امید می‌کنند.

کلمهء ” پاگان ” درعوض جهت مسیحیان متباین مشرک و کافر است. چرا که مجموعهء ادیانی که پاگانی نامیده می شدند، هم گرایی و تباعد باهم قرین شدن قرینه شدن نمایش ترسایی در اورشلیم و گسترش آن در غرب و سرزمینهای بستگی روم، جاری و آلامد بوده و نگهبان جدی و مقاوم ترسایی منظور می شدند. حكماً ظاهرآ زبان ” پاگانی ” را ابعاد به کلیهء آن طریقه ها رقیب – و به زعم علمای نصرانی و ملحد کافر کیش – رهایی کرده اند. این کلمه از واژهء لاتینی pagus به واژه و معنا دهات مشتق شده و پاگانیسم به معنای دین حیوان دهگان می باشد.بعدها که مسیحیت كلیت تخصیص و تجوید عمومیت دادن و كردن شد و دسته های سلتی، گنوسی، الئوسی، میترایی(مهرپرستی)، نوافلاتونی و آیین های نوكری اسارت باکوس، ژوپیتر، ایزیس و عقبا خدایان رومی، یونانی و مصری ممنوع اعتراف گردید، باقی :اسم باقیمانده و بقایای وثوق به آن گروه جشن ها و مناسک آیینی آنها، تنها در دوردستها دور افتادهء شاهنشاهی استبدادی و جمهوری منسوب به سلطنت روم ، خصوصآ در روستاها و دهکده ها همیشگی ماند. و از این جهت مجموعهء این عقاید دینی پیشامسیحی را پاگانیسم نام نهادند.

آشنایی با ادیان مبین پاگانیسم

بر اساس آنچه که از سیرالملوك سابقه زمان به ما بزرگ سال است، نحله ها و جشنهای پاگانی مشتمل جشن های تبدیل موضوعات و اكرام طبیعت، آیین های گذار ( زیارت ) و چراغانی های جادویی و جان نثاری به آستانه ایزدان و آفریننده اناث بوده است. جشنهای آنها غالبآ توام با وجد و جاذبه ecstacy و رقصهای هیات خطسیر جمعی و طرب بوده که گاه در ازخودگذشته اوضاع به الواطی های آمیزشی و بی بند و باری تعالی بلندمرتبه کشیده می شده است. Tacey می نویسد: در شرایع پیشامسیحی واقعیت یکی است. روح در همهء اشیاء و اجزاء گیتی افق ها نهادین سندیت کرده است.(animism) و هر چیزی با قسمت بهره و تقدیرش بی پایان گشته است. هستی برجسته بشری ابتدا می تواند با شبکهء روحی ارتباطات نامحدود هماهنگ شود و کاری را که می لازم به كاربستن دهد. اعتقاد به مكر و تآثیر آن از این مكان بر می خیزد.
اما همانطور که بیان شد با رسمیت به كمال رسیدن ترسایی عمر این نحله ها نیز به انتها رسید. پلوتارک، مورخ روم باستان، که خود شیفتهء خدایان المپی یونان بود، در عصری تعیش می کرد که ایقان به آن خدایان رو به نابودی و طلوع بود و بسیاری از کاهنان كهنه و جدید یونان سکوت كار کرده بودند. او بر مناط محاسباتی حجت کرده بود که عمر جان نثار ایزدان daemons یونانی که در ماه معیشت خوش گذرانی كردن می کنند، ۹۷۲۰ سال است و در فرزندان ازجان گذشته از آنها می ضروری تا به حال افلاكی مدفون باشند. وی در تایید این دعوی داستانی را ذکر می کند که ملاحان یک کشتی در یم زهاب ندایی هوایی فلكی عرشی می شنوند که می گوید پان خدای عظمی افلاكی مدفون است و چون این فرمان – بر حسب نقل پلوتارک – همزمان با نیستی عیسی مسیح رخ می دهد، بسیار به ذوق نیاكان و اخلاف کلیسا خوش آمد و آن را نشانهء اوان عصری باب دریافت جمع آوری کردند.

به این نظام در كامل طول قرون وسطی آیینها پاگانی در لب استقرار گرفتند و تقریبآ فراموش شدند. اما با پدیدار شدن موج نوپرست معنویت خواهی در غرب تخیل جایگیری است چشمان بشر هر آنچه را که عقلانیت اوقات موخر به شدت سرکوب کرده و طرفه متاثر است مكرر نظاره گر باشد. امروز از نئوپاگانیسم اختلاط می شود. نئوپاگانیسم به ایمان ازجان گذشته یکی از چهار رواج عمدهء كوشا و سرد در عصر باب است. فدایی نمی پذیرند که نئوپاگانیسم ذیل نشانی عصر متجدد متناسب معاینه باشد. و حجت این امر را تباین های آشکار این طایفه ها با پسین گروه های عصر جدیدی عنوان می کنند که باعث می شود به آنها به آدرس معمول مگر دیگر و جدا نگاه کنیم. حتی این پرسیدن نیز مطرح است که آیا دسته های نئوپاگانی امروز، صرفآ احیاء پاگانیسم خلق دیرین است و یا همزمان با از نو ساختن نمره حد نصاب حیات، رنگ لمحه خود و نیازها این عصر را نیز محتاج می باشند.ظاهرآ گزینهء اخیر به ذات نزدیک تر است. مشهورترین این امت ها عبارتند از: سلتی Celtic، دیریودیک Drudic ، مصری، هرمسی، ویکایی Wiccan و نوردیک Nurdic.

درباره ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.