یکشنبه , تیر ۵ ۱۴۰۱
خانه / معرفی ادیان / معرفی مکتب شمنیسم

معرفی مکتب شمنیسم

مکتب شمنیسم از همه مکاتب معنوی می‌باشد که در تقسیم‌بندی‌ها به عنوان مکتب طبیعت‌گرائی وهم‌جو، آشنا كردن می‌شود که در حادث :اسم تازه نوعی طبیعت‌گرائی معنوی به حساب می‌آیند. در ادامه مطلب معرفی ادیان در مورد معرفی ادیان در مورد معرفی مکتب شمنیسم صحبت خواهیم کرد.

معرفی مکتب شمنیسم

طبیعت‌گرائی آخوند از آنك سرآغاز شد که انسان، رزق و روزی، هبه آمرزش و گرفتاری ها را در گروه نیروی آفرینش دانست و تكیه یافت که نیروی اولی و رازآلود طبیعت، بر همه شئون آدمیت سیطره دارد. بدین تزیین با تفكر در نفس خود به نیروی شكوهمند كون پی برد؛ از این رو نفس خود را کاوید، تا رهسپار روانه از باب ارتباط و بهره‌برداری از این نیروی بی‌کران بیابد. با آغشته شدن خود اندیشی زشت و محمود از این کاوش‌های ذهنی، شیوه‌ها و مکاتب معنوی واریته گوناگون شدن پدید آمد و تحریف‌هائی در تعالیم مذاهب مسبوق شد.

در این چارچوب، معنویت به معنای پسند نیروی بلندمرتبه و جوانب بر پدیده‌های پیرو مكتب اصالت ماده و ایده آلیست متاله غریزی است که در همگی حامی نهاد عالم رواج دارد و آگاهی به معنای مانوس و پیوند با نیروست.

یکی از دو مکتب عمده‌ای که می‌توان در كادر اسكلت معرفت آشنایی طبیعت‌گرا به تفریق کشید، شناخت بومیان آمریکا و آفریقاست که به دلیل گزینش شیوه‌های توهمی به خاطر آشنا و تماس با نیروی طبیعت، با صفت وهم‌جو تبیین می‌کنیم.

در مقابل، روش آخوند عده‌ای از كسان شرق دور را که روش‌های واقع‌نگرانه جوانمردی کرده‌اند، طبیعت‌گرائی واقع‌نگر می‌نامیم. یقیناً این تفرقه لزوما به معنای مرزگذاری نكته بین نیست؛ چون هم طبیعت‌گرائی واقع‌نگر دارای عناصر پنداشته است و هم طبیعت‌گرائی وهم‌جو از واقع‌نگری خالی نیست.

مهم‌ترین باورهای مکتب‌های عرفانی طبیعت‌گرا، ایمان به خدا، یا بندگی ارواح نیاکان است؛ برای اینكه به نیروی تكوین پیوسته و چه خوب و چه بدشان در فقیه موثر و تاثیرپذیر می‌باشند. هم عقیده‌ به اشیائی (Mnan) که لب نیرو هستند و جاندارانگاری(Animism) حامی طبیعی از آخرت باورهای این مکاتب می‌باشد.

در مکتب شمنیسم، شمن کسی است که توان جادوئی دارد و می‌تواند با نیروی مفید و بی اثر بر سرشت ارتباط پابرجا کند و در مداوای بیماران، رفع مشکلات قوم خود، طلب مشرب و افزایش برکت، آن نیروها، را به کار گیرد.

از سرانجام و اینك که مهم‌ترین کار شمن‌ها شفای بیماران، حفظ وجود و رفع خطرات از آدم است، الزامی است که خودشان به نوعی این مدارج را پشت سر گذارند؛ یعنی در حالت خلسه، مرگ توهمی را تجربه کرده و نیستی مجدداً را بچشند. راه یا شرط دیگر شمن شدن، جلب به ابزار ارواح است. شرط دیگر، مرارت تمرین و اعتزال راجع به حساب رسیدن به دریافت رخ ارواح مددکار و گوش فرادادن سلام آنهاست. شوریدگی و هرج ومرج رواج روند حیص وبیص و سپس خوددرمانی به دست کسی که شایستگی میل شمنی را دارد، از قیامت شروط آن می‌باشد.
این مکتب نیز از عقائد زیربنائی همچون بی شمارگشتن روح دد دیو و غیره بهره ور است.

معرفی مکتب شمنیسم

با مداقه این مکتب و عقائد آن، می‌توان گفت که این مکتب می‌کوشد با آفریدن مستحیل مسخ در شالوده‌های بی اهمیت درك و ادراک، دنیا را به گونه‌ای پسین ببیند و از نیروهای پنهان در صنع به نفع خود و آل مصرف کند. نیروهای فوق فطری و تقریر دقیق‌تر جای دنج در فطرت یا فروزان بر آن به پوست رویاهای مفروض برای شمن غیب می‌شود. این رویاها، حسب معمول براساس با اسطوره‌های قبیله‌ای است که شمن به آنها وثوق داشته، روی آنها فکر می‌کند و متمرکز می‌شود.

حتی هوادارن پرو پا قرص شمنیسم، در مركز و انتها حقیقت موضوع مردم‌شناسان، روان‌شناسان و محققانی نظیر هرمانس کاستاندا، مشاهدات شمنیستی را موهوم می‌دانند. متاسفانه معاصر همین باورها منشاء احداث گروه‌هائی از جوانان به خصوصیت در آمریکا شده است که خود را معرفی و به راستی در مشخص و عمل و فتنه گر را جسمیت یافته مصور کرده‌اند.

در كامل بلوز ركابی صورت، شمنیسم تسلط دد دیو را بر سائر مخلوقات و ستوران و آدمیان انکار می‌کند؛ حتی تشرف به القاب حیوانی، همانند خرس بزرگ، آهو سیاه، سگ زرد و … خصوصیت شمن‌ها و بر ماخذ رویاهائی است که حین همبستگی و اختلاف با نیروهای نهان سازی طبیعت بینش رویت می‌کنند.بنابراین عیان است که تكمیل راه معنوی شمنیسم، وهم در وهم بوده و مراجعت عدول به اتحاد، فنا، شهود نیروی نهان فطرت و صورت‌های پنداشته كس به آن است.

درباره ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.